en | vn

Chúng Tôi Cần Tài Năng, Sự Sáng Tạo và Tính Chủ Động Của Bạn


Bạn đang tìm kiếm thách thức và cơ hội để phát triển sự nghiệp với một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Đông Nam Á? Tập đoàn S P Setia sẽ mang lại vô số lựa chọn nghề nghiệp để bạn có thể bộc lộ khả năng trong công việc được tuyển dụng. Làm việc với chúng tôi tức là trở thành một thành viên trong tập thể luôn đề cao tính chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng nhân viên chính là nhân tố tiếp nối, thúc đẩy sự thành công của tập đoàn và chúng tôi mong muốn đội ngũ nhân viên sẽ luôn được động viên, khích lệ để đạt hiệu quả công việc ở mức cao nhất.

Nếu bạn muốn trở thành một thành viên của Setia, nhấn vào đây.
  • Awards